Rezultate

 • 1 raport de documentare şi analiză referitor la sistemele şi activităţile de SSM în domeniul medical în UE, cu referire la aspectele SSM din mediul medical românesc (8 regiuni de dezvoltare), inclusiv nevoia de FPC în domeniul SSM în cadrul sistemului medical
 • 1 model inovator de identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor de SSM pentru sectorul medical
 • 1 aplicaţie IT de identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor de SSM, dezvoltată pe baza modelului de gestionare a riscurilor de SSM
 • 1 program complex de FPC în domeniul SSM, conţinând 7 specializări: 
  • - 3 sesiuni ale cursului de perfecţionare Specialist în domeniul SSM, cod COR 241220, finalizate cu certificat atestat de CNFPA pentru 50 de manageri 
  • - 5 sesiuni ale cursului de perfecţionare Inspector de SSM, cod COR 315219, finalizate cu certificat atestat CNFPA pentru 125 de angajati (membri CSSM) 
  • - 5 sesiuni ale cursului Sisteme de management de SSM, cod COR 242315, finalizate cu certificat atestat de CNFPA pentru 100 de manageri şi membri ai serviciilor interne de prevenire şi protecţie (SIPP)
  • - 3 sesiuni ale cursului Sisteme de management integrat: calitate – mediu – SSM, autorizat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) ca Educaţie Medicală Continuă (EMC) pentru 50 de responsabili SM
  • - 10 sesiuni ale cursului Bune practici de SSM în domeniul medical - gestionare riscuri, utilizare soft, autorizat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) ca Educaţie Medicală Continuă (EMC) pentru 150 responsabili SSM 
  • - 20 sesiuni ale cursului Bune practici de SSM în domeniul medical - instructiuni proprii de SSM, autorizat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) ca Educaţie Medicală Continuă (EMC) pentru 425 asistenţi
  • - 5 sesiuni ale cursului Bune practici pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă (SU), autorizat de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) ca Educaţie Medicală Continuă (EMC) pentru 100 responsabili SU
  • - TOTAL: 1000 de angajaţi ai sistemului sanitar perfecţionaţi în domeniul SSM, din care: personal mediu- 60%, femei - 60%, tineri absolventi (rezidenti si studenti in ultimul an) - 20%, in 51 sesiuni de Formare Profesionala Continua organizate în regiunile de implementare a proiectului
 • 1 Centru Virtual de Formare Profesională Continuă în domeniul SSM, cu portal web
 • 1 curs de formare a formatorilor (folosind tehnici de e-learning) organizat si desfăşurat pentru minim 16 traineri specializaţi în domeniul FPC utilizând tehnici de e-learning
 • 1 website pentru promovarea proiectului
 • 1 buletin informativ trimestrial publicat on-line cu tematici de SSM (în anul 2 şi 3)
 • 1 campanie on-line de informare si conştientizare a riscurilor profesionale pentru personalul medical
 • 10000 pliante, 5000 broşuri, 5000 seturi materiale promoţionale pentru informare şi conştientizare privind riscurile de SSM în domeniul medical
 • 1 film documentar de scurt metraj realizat pentru informare şi conştientizare privind riscurile de SSM în domeniul medical;
 • 5 evenimente de relaţii publice (1/regiune de implementare a proiectului) organizate în cadrul campaniei de informare şi conştientizare
 • 1 conferinţă internaţională organizată pentru schimbul de bune practici si know-how si promovarea rezultatelor proiectului intitulată “Securitate şi sănătate în muncă pentru un personal medical competitiv”
 • 3 articole în publicaţii de specialitate cu recunoaştere naţională şi internaţională
 • 2 participări la evenimente ştiinţifice internaţionale din domeniul SSM