Program

Anul 1

A1. Dezvoltare strategie de implementare a proiectului

A2. Derulare proceduri de achizitie publica

A3. Cercetare, documentare si analiza comparativa a bunelor practici referitoare la SSM in sectorul medical din tari UE si Romania

A4. Elaborarea unui model de identificare, evaluare si prevenire a riscurilor profesionale din sistemul medical romanesc

A5. Proiectare, realizare, testare, implementare,(actualizare)aplicatie informatica pentru evaluarea riscurilor de SSM din sectorul medical romanesc

A6. Planificarea, organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatilor de Formare Profesionala Continua(FPC)in domeniul SSM(in 5 regiuni de dezvoltare)

A8. Promovarea proiectului

A9. Monitorizarea si evaluarea proiectului; relatia cu finantatorul

A10. Managementul proiectului

Anul 2

A2. Derulare proceduri de achizitie publica

A5. Proiectare, realizare, testare, implementare,(actualizare)aplicatie informatica pentru evaluarea riscurilor de SSM din sectorul medical romanesc

A6. Planificarea, organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatilor de Formare Profesionala Continua(FPC)in domeniul SSM(in 5 regiuni de dezvoltare)

A7. Crearea si dezvoltarea unui Centru Virtual de FPC in domeniul SSM

A8. Promovarea proiectului

A9. Monitorizarea si evaluarea proiectului; relatia cu finantatorul

A10. Managementul proiectului

Anul 3

A2. Derulare proceduri de achizitie publica

A6. Planificarea, organizarea, desfasurarea si evaluarea activitatilor de Formare Profesionala Continua(FPC)in domeniul SSM(in 5 regiuni de dezvoltare)

A8. Promovarea proiectului

A9. Monitorizarea si evaluarea proiectului; relatia cu finantatorul

A10. Managementul proiectului