Obiective

Obiectiv general:

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale capitalului uman din sectorul medical (manageri, medici, asistenţi) în vederea creşterii nivelului de sănătate şi securitate la locul de muncă (SSM) şi promovării adaptabilităţii acestora la mediul socio-economic în continuă schimbare.

Obiective specifice:

  • dezvoltarea unui model de evaluare, analiză şi gestionare a riscurilor profesionale din sistemul medical românesc;
  • dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul SSM a minim 1000 de angajaţi din sectorul medical (manageri, medici, asistenţi) prin organizarea/desfăşurarea unui număr de 58 sesiuni de formare profesională continuă pe teme de SSM în 8 regiuni de dezvoltare (Bucureşti -Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Vest, Sud, Vest);
  • creşterea gradului de informare şi conştientizare a minim 325 persoane cu privire la oportunităţile de dezvoltare profesională existente în domeniul SSM prin sesiunile de instruire (FPC) şi campania de informare;
  • crearea unui Centru Virtual de Instruire la Distanţă în domeniul SSM pentru sectorul medical folosind metode moderne de formare profesională prin e-learning;
  • creşterea gradului de conştientizare asupra riscurilor profesionale (SSM şi mediu) în rândul personalului din sectorul medical (manageri, medici, asistenţi) prin organizarea/desfăşurarea unei campanii de de informare în unităţile medicale din cele 8 regiuni de dezvoltare incluse în proiect (Bucureşti -Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Vest, Sud, Vest);