Ştiri şi evenimente în cadrul proiectului

Conferinţa de lansare a proiectului


ACADEMIA HIV/SIDA, Sala Nicolae Cajal, Bucureşti


Conferinţa a avut loc în cadrul ACADEMIA HIV/SIDA, Sala Nicolae Cajal, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, sector 2, Bucureşti, în data de 18 aprilie 2011, începând cu orele 9.30.

 

Au fost invitate 160 de persoane, reprezentanţi ai:

 • autorităţilor în domeniul muncii, sănătăţii, cercetării, finanţelor şi administraţiei locale, dintre care menţionăm:
  • d-na. Georgeta Jugănaru, Director Direcţia Asigurări Sociale, d-na. Anca Pricop – Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
  • d-na. Monica Hampu din cadrul Ministerului de Finanţe,
  • d-nul. Ionut Barbu, d-na. Tamara Morariu şi d-na Mihaela Dima – inspectori Inspecţia Muncii,
  • d-nii. Constantin Bujor si Ştefan Mareş si d-na. Monica Ghemus – inspectori ITM Bucureşti,
  • d-na. Daniela Iacob, director în cadrul ANCS,
  • d-na. dr. Cristina Racoceanu din cadrul Primăriei Bucureşti – Direcţia Medicală Administraţia Spitalelor,
  • d-na. dr. Liliana Răpaş – Şef Serviciu Medicina Muncii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti,
  • d-na. Smaranda Coşbuc – Şef Birou Managementul Calităţii din cadrul OIPOS DRU Bucuresti Ilfov,
 • partenerilor în proiect:
  • INCDPM Bucureşti, reprezentat  la cel mai înalt nivel de d-nul. Director General Dr. Ing. Ionel IORGA si d-na. Dr. Ing. Steluta NISIPEANU, Secretar Stiintific împreună cu echipa de management şi implementare a proiectului,
  • UMF “Carol Davila” Bucureşti, reprezentata de d-nul. Prof. Dr. Florian POPA - Rector si d-na. Prof. Dr. Ecaterina IONESCU impreuna cu echipa de implementare a proiectului,
  • IRECSON, reprezentat de d-nul. Director Bogdan CIOCANEL impreuna cu echipa de implementare a proiectului
  • ASE din Bucureşti, reprezentata de d-nii. Prof. Univ. Dr. Ion ROŞCA – Rector si Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON – Prorector, impreuna cu echipa de implementare a proiectului.
 • sindicatelor:
  • CARTEL ALFA
  • D-nul. Viorel Rotila – preşedinte - Federaţia Solidaritatea Sanitară din România
 • grupului ţintă – unităţi medicale:
  • Spitalul clinic de Boli Infecţioase „Matei Balş” reprezentat de Domnul Director Prof. Dr. Adrian STREINU-CERCEL,
  • Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara,
  • Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependenţelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”,
  • Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino,
  • Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia",
  • Spitalului Clinic Colentina,
  • Spitalul Elias,
  • Stomatologie - Clinica de ortodonţie, AMBIDENT SRL Bucureşti,
  • Policlinica MIVI,
  • MEDLIFE,
  • PoliMed Apaca,
  • S.C. PROFIMED SRL,
  • SC CLINIQMED CONSULT SRL.

Toţi invitaţii au primit materiale promoţionale care au fost distrubuite în cadrul evenimentului.

 

D-na. dr. ing. Steluţa Elisabeta NISIPEANU - Manager proiect, a deschis lucrările conferinţei şi a dat cuvântul d-nului. prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.

 

D-nul. prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a subliniat importanţa acestui proiect ambiţios şi a obiectivelor sale pentru sectorul medical şi pentru sănătatea cadrelor medicale, în contextul apariţiei unor informaţii false despre sectorul medical românesc. S-a referit şi la dezvoltarea infrastructurii Institutului Matei Balş, care găzduieşte conferinţa de lansare şi a urat succes proiectului.

 

D-na. dr. ing. Steluţa Elisabeta NISIPEANU a dat cuvântul d-lui. prof. dr. Ion Gh. Roşca, rectorul ASE, care a prezentat importanţa proiectelor POS DRU pentru societate, ASE având multe asemenea proiecte în derulare şi a urat succes echipei şi proiectului.

 

D-na. dr. ing. Steluţa Elisabeta NISIPEANU a facut apoi prezentarea proiectului, subliniind obiectivele acestuia, grupul ţintă, activităţile si rezultatele proiectului, sesiunile de FPC în domeniul SSM care vor fi desfăşurate, precum şi motivaţia proiectului, bazată pe studii şi statistici şi a parteneriatului constituit pentru implementarea proiectului.

D-na. Nisipeanu a subliniat ca grupul ţintă al proiectului este alcatuit din 1000 de angajaţi din sectorul medical dintre care 20 medici de medicina muncii, 50 manageri de la toate nivelurile si 930 medici şi asistenţi (din care 60% femei), personal mediu- 60%, tineri absolventi (rezidenti si studenti in ultimul an) - 20%

 

De asemenea, in cadrul proiectului va fi organizata o conferinţa internaţionala intitulata “Securitate şi sănătate în muncă pentru un personal medical competitiv”, in luna octombrie 2013.

 

În continuare a luat cuvîntul dl. prof. dr. Dumitru Miron, prorectorul ASE care a prezentat istoricul, activitatea, realizările, preocupările, proiectele în derulare şi viitoare ale ASE şi a urat succes proiectului.

 

D-na. dr. Tania Rădulescu de la Primăria Capitalei a prezentat mesajului d-lui. dr. Sorin Oprescu - Primar General, în care a subliniat importanţa obiectivelor propuse în proiect şi sprijinul pe care îl va acorda în viitor.

 

D-na. prof. dr. Ecaterina IONESCU - UMF l-a invitat la cuvânt pe d-nul. prof. dr. Florian POPA - rector UMF Carol Davila.

 

D-nul. prof. dr. Florian POPA a prezentat situaţia sectorului medical românesc şi a cadrelor medicale, subliniind situaţia gravă a lor, importanţa proiectului şi speranţa că proiectul îşi va atinge rezultatele propuse până în anul 2014.

 

D-na. prof. dr. Ecaterina IONESCU a făcut prezentarea partenerului UMF Carol Davila, subliniind istoricul şi tradiţia acesteia, rezultatele de excepţie ale universităţii, baza materială, dotările, valoarea echipei de implementare propuse pentru acest proiect.

 

D-nul. Bogdan CIOCĂNEL – director IRECSON a făcut prezentarea partenerului IRECSON, cu accent pe realizările institutului, proiectele aflate în derulare, etc.

 

D-na. dr. ing. Steluţa Elisabeta NISIPEANU, în calitate de secretar ştiinţific a făcut prezentarea INCDPM, cu accent pe resursa umană, numeroasele proiectele în curs de derulare atat nationale cat si internationale, a recunoasterilor nationale si internationale obtinute in decursul timpului, experienţa în domeniul SSM şi protecţiei mediului şi tradiţia de 60 ani a institutului.

 

S-a trecut la partea de întrebări şi discuţii.

 

D-na. M. BALOTA, Director la policlinica MIVI, a întrebat cum va fi selectat grupul ţintă al proiectului, d-na. NISIPEANU a răspuns că se va face prin intermediul activităţilor premergătoare celei de formare  profesională, prin activitatea de cercetare-documentare care va cuprinde şi vizite la unităţi medicale, prin intermediul formularului de înregistrare a grupului ţintă.

 

D-na. prof. IONESCU a completat spunând că se va face şi prin intermediul colegilor din spitalele din cele 5 regiuni de dezvoltare vizate de proiect:

 • Iaşi
 • Braşov
 • Timişoara
 • Călăraşi
 • Bucureşti

D-na. dr. Cristina RACOCEANU din cadrul Direcţiei Medicale Administraţia Spitalelor din Primăria Capitalei, a accentuat importanţa proiectului şi a activităţii de formare în domeniul SSM a cadrelor medicale, afirmând că va asigura tot sprijinul necesar  implementării proiectului în spitalele din subordinea Primăriei Capitalei.

 

D-na. prof. dr. Eugenia NAGHI de la Clinica de Boli Profesionale a subliniat pregătirea deosebită a cadrelor medicale din domeniul medicinei muncii şi implicarea totală a lor în acest proiect.

 

D-na. dr. M. Stoian de la Spitalul dr. I. Cantacuzino a vorbit despre importanţa SSM în activitatea cadrelor medicale şi sprijinul pentru acest proiect.

 

D-na. dr. Elena Păuncu - UMF Timisoara a vorbit despre necesitatea proiectului şi despre faptul că aspectele de SSM sunt deseori neglijate de personalul medical, de aici numărul mare de îmbolnăviri profesionale, unele dintre ele nedeclarate. A afirmat că va sprijini activ şi se va implica în acest proiect.

 

D-ra. dr. Alina Radu -  absolventă a Facultăţii de Medicină Dentară a subliniat importanţa proiectului pentru tinerii doctori şi faptul că aceştia sunt interesaţi de cursurile de perfecţionare în domeniul SSM care vor avea loc în cadrul acestui proiect şi vor să înveţe cât mai multe despre securitatea şi sănătatea lor.

 

D-na. dr. Liliana Râpaş – şef Departament Medicina Muncii din cadrul DSP Bucureşti a vorbit despre restructurarea spitalelor ca factor de risc/stress pentru personalul medical, despre necesitatea realizării acestor cursuri de SSM, mai ales în spitalele de urgenţă, aşa cum reiese şi din statistici.

 

D-na. dr. M. Balotă -  Policlinica MIVI a întrebat dacă şi pentru alte tipuri de personal (agenţi de pază) se pot face cursuri de instruire în domeniul SSM .

 

D-na. dr. Nisipeanu si d-na. prof. Ionescu au răspuns că aceste categorii nu intră în grupul ţintă al acestui proiect, dar se vor regăsi probabil în alte proiecte care vor fi propuse.

 

În cadrul evenimentului a avut loc şi o conferinţă de presă în care managerul de proiect şi coordonatorul activităţii partenerului UMF au răspuns întrebărilor reprezentanţilor mass-mediei.

 

În sală au fost prezenţi 6 reprezentanţi ai presei de la: AvocatNet, Agerpres, Pagina Medicala, Ziarul Afacerilor, Ziarul Bursa, Bucuresti FM.

 

Comunicatul de presă pentru anunţarea evenimentului a fost trimis pe 14 aprilie 2011 către 30 publicatii şi a apărut în 5 publicatii fara preluare (online) şi o apariţie print, Ziarul Bursa

 

Comunicatul de presă remis în urma evenimentului, 18 aprilie 2011 a fost trimis către 30 publicatii şi a apărut în 19 publicaţii online.

 

Conform chestionarelor de feedback completate în timpul evenimentului, peste 80% din respondenti au dat notă maximă pentru organizare, materialele furnizate si informaţia prezentată, deci putem spune că evenimentul a fost un succes.

 

Legat de participarea la cursurile propuse în cadrul proiectului, avem o confirmare de participare de 100% din respondenţi.

 

La conferinţă au participat în total 139 de persoane cărora d-na. Nisipeanu le-a mulţumit pentru prezenţă şi opinii şi i-a invitat la o mică gustare.

Imagini de la eveniment...

18-04-2011