Ştiri şi evenimente în cadrul proiectului

Agenda conferinţei de lansare


ACADEMIA HIV/SIDA, Sala Nicolae Cajal, Bucureşti


09.30 – 10.00

Înregistrarea participanţilor şi distribuirea materialelor

10.00 - 10.20

Deschiderea lucrărilor conferinţei

Prezentarea Fondului Social European ca instrument pentru dezvoltarea socială şi economică

Dl. Zicu MuşAT, Director OIPOSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov

10.20 – 10.40

Prezentarea proiectului Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii

 Dr. ing. Steluţa Elisabeta NISIPEANU - Manager proiect

11.00 – 11.20

Prezentarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” – Bucureşti,  beneficiarul proiectului

Dr. ing. Ionel IORGA, Director General

11.20- 11.40

Pauza de cafea

Conferinţa de presă

11.40  - 12.00

Prezentarea partenerului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu – coordonator activitate partener

12.00 – 12.20

Prezentarea partenerului Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje – IRECSON Bucureşti

Drd. Bogdan Ciocănel – coordonator activitate partener

12.20 – 12.40

Prezentarea partenerului  Academia de Studii Economice din Bucureşti

Asist. univ. dr. Cristina Drăgoi   – coordonator activitate partener

12.40 – 13.30

Discursurile invitaţilor

Discuţii, întrebări, concluzii

13.30 – 14.30

Masa de prânz

14.30

Inchiderea lucrărilor conferinţei

18-04-2011