Achiziţii

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

INCDPM „Alexandru Darabont” Bucureşti vă invită să participaţi la procedura de achiziţie directă de servicii de transport aerian internaţional şi cazare internaţională în cadrul Proiectului POSDRU 48872, cod CPV 60400000-2 (Rev. 2). 
Criteriul aplicat este “preţul cel mai scăzut”. 
Documentaţia de atribuire se găseşte pe site-ul proiectului: achizitie1.pdf 
Valoarea maximă estimată: 42660 lei, fără TVA 
Termenul limită de primire a ofertelor este 25.05.2011,ora 12:00. 
Persoană de contact: Cristian Marcel Sterian , tel. 021.313.17.29. 

Vă mulţumim şi vă dorim succes!